• page_banner

השפעת הפרמטרים העיקריים של מגנטים על ביצועי המנוע של מנוע NdFeb

מגנט NdFeb נמצא בשימוש נרחב יותר ויותר בכל מיני מנועים.היום, נדבר על התפקיד וההשפעה של פרמטרים שונים של NdFeb על עיצוב מנוע.

1.השפעה של רמננטי BR במגנטים NdFebעל ביצועי המנוע: ככל שערך ה-BR השיורי של מגנטי Ndfeb גבוה יותר, כך הצפיפות המגנטית של מרווח האוויר של המגנט גבוהה יותר, ונקודות המומנט והיעילות של המנוע גבוהות יותר.

2.מגנטים קבועים ניאודימיוםהשפעת הכפייה הפנימית hcj על הביצועים המוטוריים: הכפייה הפנימית היא פרמטר המציין את ההתנגדות של מגנט בפני דה-מגנטיזציה בטמפרטורה גבוהה.ככל שהערך גבוה יותר, חוזק ההתנגדות לטמפרטורה של המנוע חזק יותר והיכולת להתנגד לעומס יתר חזקה יותר.

3.השפעת תוצר האנרגיה המגנטית BH במגנטים קבועים של NdFebעל ביצועי מנוע: תוצר אנרגיה מגנטית היא האנרגיה המגנטית הגדולה שמספק מגנט, ככל שהערך גבוה יותר, כך נעשה שימוש בפחות מגנטים לאותו הספק.

4.מגנטים לאדמה נדירה של ניאודימיוםהשפעת טמפרטורת פעולה גבוהה על המנוע;טמפרטורת העבודה הגבוהה מצביעה על טמפרטורת הדה-מגנטיזציה של המגנט, ולכן טמפרטורת העבודה של המנוע לא צריכה להיות גבוהה מטמפרטורת העבודה הגבוהה של המגנט.טמפרטורת קירי Tc היא נקודת הטמפרטורה שבה נעלמת המגנטיות של מגנט.

5. בנוסף, לצורת מגנט NdFe יש גם השפעה רבה על ביצועי המנוע.העובי, הרוחב, השיפוע וסובלנות ממדים אחרים של מגנט קבוע יכולים גם להשפיע על ביצועי המגנט, כמו גם על דיוק ההתקנה של המנוע.

 

מגנטים לקשת ניאודימיום


זמן פרסום: 18 בנובמבר 2022