• page_banner

כיוון מגנטיזציה

כיוון מגנטיזציה

תהליך ההתמצאות של חומרים מגנטיים בתהליך הייצור הוא המגנט האניזוטרופי.מגנט מעוצב בדרך כלל עם כיוון שדה מגנטי, ולכן יש צורך לקבוע את כיוון הכיוון לפני הייצור, כלומר כיוון המגנטיזציה של המוצרים.

החל את השדה המגנטי על המגנט הקבוע יחד עם כיוון כיוון השדה המגנטי, והגבר בהדרגה את עוצמת השדה המגנטי כדי להגיע למצב הרוויה הטכני, הנקרא מגנטיזציה.למגנט יש בדרך כלל צורות ריבוע, גליל, טבעת, אריחים, צורות ועוד.לכיוון המגנטיזציה הנפוץ שלנו יש את הסוגים הבאים, מיוחדים יכולים גם להיות מותאם אישית לפי דרישות הלקוח.

כיוון מגנטיזציה של צורת האריח

כיוון מגנטיזציה